Dołącz do nas na Facebook

Wielkopolskie Centrum Onkologii z własnym Breast Cancer Unit – to przełomowy moment dla pacjentek z rakiem piersi!

Poczucie stresu, dyskomfortu i zagrożenia mają być jak najmniejsze, a opieka i wsparcie – na najwyższym możliwym poziomie. Takie założenie przyświeca uruchomionemu właśnie Breast Cancer Unit w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. 14 czerwca odbył się z tej okazji wyjątkowy briefing prasowy oraz konferencja „Kompleksowa opieka w leczeniu raka piersi”. W licznym gronie ekspertów, przedstawicieli administracji samorządowej oraz najważniejszego podmiotu – pacjentów, przedstawiono działalność breast unit, ukazując, jak wiele korzyści przyniesie zmagającym się z nowotworem piersi pacjentkom.

Stoimy u progu kolejnego wyzwania – jeszcze lepszej opieki nad pacjentką. Wielkopolskie Centrum Onkologii zapewnia najnowocześniejszy sprzęt i najnowocześniejsze metody leczenia, zespół doświadczonych specjalistów oraz wielowymiarowe doświadczenie. Symbolem naszego Breast Cancer Unit są lekarze specjaliści z WCO: Prof. Maria Litwiniuk, dr Beata Adamczyk, dr Magdalena Fundowicz oraz dr Renata Szoszkiewicz. Każda z pań doktor odpowiada za odrębny etap leczenia – zaznaczył Prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Sytuacja pacjentek zmagających się z nowotworami piersi zawsze stanowiła jeden z priorytetów WCO. Uruchomienie wyspecjalizowanej jednostki Breast Cancer Unit to kolejny milowy krok, pozwalający zapewnić chorym opiekę na najwyższym poziomie, odpowiadającą standardom i osiągnięciom współczesnej medycyny. Odpowiedni sprzęt, odpowiednie doświadczenie i odpowiednia organizacja – to trzy podstawowe wytyczne, na których tworzy się kompleksowy ośrodek breast unit. Wszyscy członkowie współpracującego ze sobą zespołu do opieki nad pacjentkami z rakiem piersi, muszą postępować zgodnie z przyjętymi standardami. Kompleksowość leczenia uwzględnia bowiem nie tylko samą terapię, ale również multidyscyplinarność leczenia, w tym rehabilitację, wielopłaszczyznowe wsparcie psychologiczne i socjalne oraz bieżącą współpracę doświadczonych specjalistów. Dzięki Breast Cancer Unit osiąga się najlepsze wyniki leczenia raka piersi.

Widzimy, że pod kierownictwem Prof. Juliana Malickiego, Wielkopolskie Centrum Onkologii bardzo się rozwija, a nowoczesna opieka oraz podejście do pacjenta to coś, co znajduje się tu na pierwszym miejscu. Ogromnie cieszę się z przedsięwzięcia breast unit. Jestem dumny, że Wielkopolskie Centrum Onkologii tworzy zupełnie nowe rozwiązania, sprzyjające pacjentom i nastawione na pacjentów – powiedział Pan Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W WCO funkcjonuje już osobny punkt rejestracyjny. Chora rejestruje się za pośrednictwem osobnej ścieżki, przygotowanej specjalnie dla pacjentek dotkniętych nowotworem piersi. Organizowane są konsylia multidyscyplinarne, w których udział biorą również same pacjentki, wyrażając zgodę na proponowany proces leczenia. Wszystko polega na tym, by cała kompleksowa opieka znajdowała się w jednym miejscu, wśród najlepszych i współpracujących ze sobą specjalistów. W ramach breast unit, chore panie od początku otrzymają kompleksową opiekę, opartą o wszystkie etapy leczenia. Wzorujemy się na światowych standardach, które z powodzeniem wprowadzamy w Wielkopolskim Centrum Onkologii – podkreśliła dr Renata Szoszkiewicz z Oddziału Chemioterapii w WCO.

Nasze Centrum zapewnia możliwości wykorzystania terapii na najwyższym poziomie. Adoptujemy do naszej działalności najlepsze techniki, również z dziedziny plastyki, ponieważ wiemy, jak istotny jest to aspekt. Kobiety muszą czuć się bezpieczne, a ich kobiecość to także wygląd, o który będziemy wspólnie dbać zapewniła dr Beata Adamczyk reprezentująca Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi. Ważną osobą w całym procesie leczenia w breast unit jest koordynator, który pełni rolę przewodnika pacjentki, dzięki któremu ma ona poczuć się jak najlepiej i jak najbezpieczniej. Pacjentki mają zapewnione, krok po kroku, leczenie, które na każdym jego etapie jest wyjaśniane, konsultowane i zakończone możliwie jak najlepszą decyzją. Ostatnim etapem leczenia jest radioterapia. W ostatnich latach, dziedzina ta uległa ogromnemu rozwojowi. Skrócił się czas i zmniejszyły się efekty uboczne napromieniania, stosuje się także radioterapię śródoperacyjną. Radioterapia odgrywa szczególną rolę w procesie leczenia raka piersi. Z uwagi na zwiększającą się liczbę operacji oszczędzających gruczoł piersiowy, ma kolosalne znaczenie w leczeniu uzupełniającym. Stosowana jest zarówno na pierś, lożę po usuniętym guzie oraz na zajęte węzły chłonne – wyjaśniła dr Magdalena Fundowicz z Zakładu Radioterapii WCO.

Po konferencji, odbyło się kolejne z cyklu spotkań Wielkopolskiego Centrum Onkologii z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń pacjenckich. We wspólnym gronie przedyskutowano najważniejsze wyzwania systemowe w zakresie polskiej onkologii, a także wymieniono się opiniami i bieżącymi postulatami. Wydatki na leczenie są często niższe niż koszty pośrednie, które w perspektywie długofalowej, stanowią bardzo duże obciążenie dla systemu, blokujące rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Musimy dalej wspólnie walczyć o rozwój onkologii w Polsce oraz poprawę sytuacji pacjentów – zaznaczyła Barbara Ulatowska, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią. Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, licznie zgromadzonych na konferencji, podkreśliła, jak istotne jest wsparcie psychologiczne, rehabilitacja, powrót do aktywności fizycznej i jak najbardziej normalnego codziennego funkcjonowania. Rozmowa z pacjentką i wsparcie psychiczne mają kolosalne znaczenie. Odpowiednio prowadzone, w dużej mierze wpływają na poprawę warunków leczenia, a później – jak najlepsze funkcjonowanie w sferze towarzysko-zawodowej.

***
Jeden Breast Cancer Unit (BCU) powinien diagnozować co najmniej 150 przypadków rocznie. Jego zadaniem jest obejmowanie opieką pacjentek na wszystkich etapach choroby. Standardem są cotygodniowe (w naszym przypadku dwa razy w tygodniu) spotkania zespołu specjalistów (radiolog, patomorfolog, chirurg onkolog, chirurg plastyk, onkolog kliniczny, radioterapeuta, wykwalifikowana pielęgniarka) w celu omówienia wszystkich opcji terapeutycznych. Każda jednostka działa według określonych algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych. BCU musi także dysponować bazą danych, która umożliwia przeprowadzanie audytów i kontroli jakości świadczonych usług medycznych.