Dołącz do nas na Facebook

W Kancelarii Prezydenta RP o strategii rozwoju protonoterapii w Polsce

W Belwederze, 13 kwietnia, odbyła się jedna z najistotniejszych w ostatnim czasie debat poświęconych perspektywom rozwoju innowacyjnego leczenia onkologicznego w Polsce – protonoterapii. Pod przewodnictwem Ministra Andrzeja Dery, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, spotkali się czołowi reprezentanci administracji rządowej, Ministerstwa Zdrowia, parlamentarzystów, ekspertów z dziedziny onkologii i innowacji, a także przedstawiciele środowiska pacjentów. Podczas debaty zaprezentowano opracowany przez grupę ekspertów Raport „Strategia rozwoju protonoterapii w Polsce”

Debata odbyła się w siedzibie i pod auspicjami Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ponieważ Pan Prezydent jest zainteresowany i w ramach posiadanych kompetencji wspiera rozwój innowacyjności i nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie medycyny, mogącej służyć wielu obywatelom. Spotkanie pozwoliło na przeprowadzenie rzetelnej dyskusji w gronie ekspertów i decydentów, wokół tematu protonoterapii, o której rozwój w naszym kraju starają się zarówno eksperci, jak i pacjenci oraz pozostali przedstawiciele środowiska medycznego. Największy postęp, jaki możemy współcześnie obserwować, to właśnie postęp w medycynie. Rozwój technologii daje nadzieję pacjentom na pokonanie choroby nowotworowej. Protonoterapia jest jedną z największych nadziei w zakresie obecnych terapii. Prof. Julian Malicki, koordynator Projektu INPRONKO, jest orędownikiem rozwoju protonoterapii w Polsce, zabiegając o zapewnienie tej innowacyjnej metody leczenia onkologicznego w Polsce, w odpowiednim zakresie. Co prawda, jeden ośrodek protonoterapii funkcjonuje już w Polsce, jednakże jest to ośrodek bardziej o charakterze naukowym niż medycznym. Zgodnie z szacunkami ekspertów, w Polsce potrzebne są co najmniej 2-3 placówki świadczące usługi z zakresu protonoterapii. Wierzę, że wspólnie uda nam się zrealizować ten cel – podkreślił Minister Andrzej Dera.

Zbigniew J. Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zaznaczył, iż temat protonoterapii jest niezwykle ważnym i długo rozważanym już w naszym kraju. Nauki medyczne są największym innowatorem w zakresie rozwoju. To niezaprzeczalne. Jednakże wciąż musimy borykać się z różnego rodzaju dylematami, starając się o podejmowanie jak najlepszych decyzji w zakresie systemu służby zdrowia. Jedną z podstawowych kwestii stanowi tu refundacja, w ramach której musimy podejmować decyzje w oparciu o zróżnicowane kryteria – tłumaczył Minister Król. Prof. Julian Malicki, dyrektor Wielopolskiego Centrum Onkologii i koordynator Projektu INPRONKO przedstawił obecnym gościom kluczowe założenia Projektu INPRONKO, zakładającego budowę Ośrodka Protonoterapii w Poznaniu, a także wnioski płynące z Raportu „Strategia rozwoju protonoterapii w Polsce”. Po kilku latach intensywnych rozmów na temat potrzeby rozwoju protonoterapii w naszym kraju, pogłębiliśmy wiedzę, zdobyliśmy wiele cennych doświadczeń i opinii, a także utwierdziliśmy się w słuszności i palącej potrzebie zapewnienia polskim pacjentom jak najszybszej dostępności do skutecznego i innowacyjnego leczenia onkologicznego, jakim jest radioterapia protonowa. Do tej pory, udało zrobić się bardzo wiele i pozyskać zainteresowanie oraz poparcie na wielu płaszczyznach. Ośrodek Protonoterapii, o którego powstanie staramy się w Poznaniu, przyczyni się do zapewnienia odpowiedniej dostępności do leczenia, a także rozwoju medycyny i gospodarki Polski. Prof. Piotr Milecki przedstawił analizę wskazań do leczenia protonoterapią, której dziś w Polsce wymaga ok. 2000 chorych, podczas gdy nawet przy pełnym uruchomieniu ośrodka krakowskiego, możliwe będzie leczenie 700 chorych rocznie. A wskazania ulegają ciągłemu poszerzeniu.

Konsorcjum Projektu INPRONKO to 19 instytucji: uniwersytetów, ośrodków onkologicznych z pięciu województw Polski Zachodniej oraz samorządów. Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, przekazał, że od realizacji Projektu zależy przyszłość polskich pacjentów onkologicznych, a także rozwój społeczno-ekonomiczny Polski. Musimy zapewnić w kraju tyle ośrodków protonoterapii, ile potrzebujemy. Województwa Polski Zachodniej wymagają dostępności do placówki, której zlokalizowanie w Poznaniu jest jak najbardziej zasadne. Samorząd Wojewódzki postanowił w swojej uchwale wesprzeć częściowo finasowanie przedsięwzięcia, ale ze względu na jego ponadwojewódzki charakter, potrzebne jest znaczące finasowanie z poziomu centralnego. Uzasadnienie dla budowy kolejnego ośrodka, przedstawił również Michał Falco, kierownik Oddziału Klinicznego Radioterapii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. Nie możemy godzić się na to, by pacjenci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, które powinny otrzymać świadczenia z zakresu protonoterapii, borykali się z tak poważnymi ograniczeniami w zakresie dostępności do najlepszego dla nich leczenia. Nie akceptujmy sytuacji, w której ciężko chorych zmusza się do pokonywania ogromnego dystansu, by znaleźć się we wskazanym ośrodku. Dostęp do protonoterapii musi być możliwy na terenie całej Polski, a budowa kolejnego Ośrodka Protonoterapii w Poznaniu jest niezbędna. Rozwój protonoterapii wspierają też trzy zespoły parlamentarne do spraw: 1) Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej „INPRONKO”, 2) Dzieci 3) Praw Pacjentów.

Prof. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej przedstawił wyzwania systemowe w zakresie potrzeby tworzenia nowych ośrodków oferujących innowacyjne leczenie onkologiczne, na co jasno wskazują aktualne dane dotyczące sytuacji onkologii w Polsce. Najnowsza prognoza oparta o dane Krajowego Rejestru Nowotworów do 2014 roku wskazuje, że do 2025 r. nastąpi wzrost o 22,5% liczby zachorowań kobiet (do 90 tys.) i o 13,2% u mężczyzn (do 90 tys.), łącznie – 15% wzrost w stosunku do 2014 roku. Nowotwory stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów mieszkańców Polski. W porównaniu ze średnią krajów Unii Europejskiej, wskaźnik 5-letnich przeżyć w Polsce jest niższy aż o kilkanaście punktów procentowych. Potrzebujemy ośrodków zapewniających pacjentom onkologicznym terapię na jak najwyższym poziomie, co bez wątpienia związane jest z zastosowaniem najnowocześniejszych metod, wśród których ogromną nadzieję stanowi właśnie protonoterapia. Połączenie medycyny z nauką winno stanowić kanon obecnego leczenia. Rozwój innowacji w onkologii to jednoczesny rozwój społeczno-gospodarczy kraju – zaznaczył Prof. Fijuth.

Jako Stowarzyszenie Pacjentow Leczonych Radioterapią, z zaangażowaniem wypełniamy swoje zadanie, dążąc do poprawy sytuacji pacjentów onkologicznych. Pragniemy, by Polska nadążała za uznanymi na świecie formami leczenia. Protonoterapia stanowi dla pacjentów prawdziwą nadzieję w procesie pokonywania choroby nowotworowej. Wyrażamy pełne poparcie dla realizacji Projektu INPRONKO i budowy Ośrodka Protonoterapii w Poznaniu. Pacjenci zasługują na zapewnienie należnego im leczenia na najwyższym poziomie, bez przymusu borykania się z utrudnieniami administracyjnymi – powiedziała Barbara Ulatowska, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.

Radioterapia jest dziedziną, która wymaga w Polsce zdecydowanej poprawy. Wskazują na to również najnowsze prognozy na lata 2018-2025. Liczba chorych wymagających leczenia metodami radioterapii ma dojść do około 100 000 rocznie, co przy założeniu wykorzystania jednego nowoczesnego akceleratora do leczenia 500 chorych rocznie, powoduje konieczność zwiększenia liczby aparatów do co najmniej 200 – podsumował Prof. Rafał Dziadziuszko, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Konsultant krajowy wyjaśnił również, że pomimo sukcesu samego powstania Ośrodka w Bronowicach, borykamy się z utrudnieniami w zakresie jego funkcjonowania, wynikającymi z usytuowania placówki w instytucie badawczym, a nie w Szpitalu, z czym wiąże się m.in. problem dowozu chorych, braku zaplecza na wypadek powikłań leczenia oraz barier administracyjnych. Prof. Dziadziuszko wyraził uznanie dla realizacji Projektu INPRONKO oraz wagę Raportu „Strategia rozwoju protonoterapii w Polsce” w kontekście poszerzania wskazań do leczenia protonoterapią. Prof. Dr hab. Marek Jeżabek, Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN zaznaczył z kolei, że nie ma sprzeczności pomiędzy prosperowaniem ośrodka w Bronowicach a rozwojem Projektu INPRONKO w Poznaniu.

Wśród wniosków płynących z dyskusji wymieniono konieczność:

  • pilnej potrzeby poszerzenia wskazań do radioterapii protonowej,
  • zmiany organizacji funkcjonowania protonoterapii w Polsce,
  • zapewnienia dostępności do innowacyjnego leczenia onkologicznego na terenie całego kraju,
  • realizacji światowych standardów leczenia onkologicznego.

W podsumowaniu, Minister Dera podkreślił, że wsłuchując się w głosy dyskutantów, widzi, że nikt dziś nie kwestionuje potrzeby budowy kolejnego ośrodka protonoterapii, a jedynie należy zastanowić się kiedy należy wprowadzić jego realizację. Minister Król również podsumował, że Ministerstwo Zdrowia z wielką uwagą analizuje sytuację.

Na zakończenie dyskusji, Minister Dera podkreślił, że czas na podjęcie decyzji w zakresie rozwoju protonoterapii nie jest odległy.