Dołącz do nas na Facebook

Rak szyjki macicy

Informacje podstawowe

Metoda leczenia zależy od stopnia zaawansowania nowotworu w chwili rozpoznania. Jeśli nie jest duży, czyli nowotwór nie przekracza szyjki macicy, a jego średnica jest mniejsza niż 4 cm, to najlepsze wyniki uzyskuje się dzięki operacji. W bardzo wczesnych stopniach zaawansowania, zwłaszcza u młodych, chcących zachować płodność kobiet, wystarczy usuniecie samej szyjki macicy i węzłów chłonnych miednicy. Daje to kobiecie szanse na naturalną ciążę. Najczęstszym zabiegiem pozostaje jednak tzw. radykalne wycięcie macicy z usunięciem węzłów chłonnych miednicy. Ogólnie rzecz ujmując, usuwa się całą macicę wraz z otaczającymi ją tkankami i regionalnymi węzłami chłonnymi. Operację przeprowadza się zazwyczaj przez otwarcie brzucha (laparotomię), choć możliwe jest również wykorzystanie drogi laparoskopowej, a nawet przezpochwowej.

Niestety w Polsce nadal zbyt wiele przypadków rozpoznaje się w zaawansowanych, nieoperacyjnych stadiach, dlatego najczęściej stosowaną metodą leczenia raka szyjki macicy jest radioterapia. Polega ona na skierowaniu na nowotwór i otaczające go tkanki wiązki promieniowania jonizującego, które ma właściwości niszczące komórki dzielące się, jakimi są komórki rakowe. Promieniowanie powstaje w specjalistycznych urządzeniach medycznych, tzw. akceleratorach, albo jest produkowane przez specjalnie przygotowane pierwiastki promieniotwórcze.

Leczenie raka szyjki macicy napromienianiem składa się zwykle z dwóch etapów: napromieniania guza „od zewnątrz” (z użyciem akceleratora, poprzez skórę i zdrowe tkanki otaczające guz), oraz od wewnątrz, poprzez umieszczenie wewnątrz guza (w kanale szyjki macicy) pierwiastka promieniotwórczego (nie uszkadza to zdrowych tkanek wokół guza). Dawka promieniowania ograniczona jest przez tzw. tolerancję tkanek prawidłowych i jest pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy zniszczeniem raka a oszczędzeniem prawidłowych tkanek, które go otaczają. Takie narządy, jak pęcherz moczowy czy odbytnica, są wrażliwe na promieniowanie i zbyt duża dawka może je uszkodzić. Radioterapia jest obecnie bardzo skomplikowaną metodą leczenia, wykorzystującą najnowocześniejsze urządzenia medyczne i komputery.

Radioterapia wykorzystywana jest również jako leczenie dodatkowe po zabiegu chirurgicznym, czyli leczenie uzupełniające. Po wycięciu guza napromienia się miednicę mniejszą, w której znajdowała się zajęta chorobą macica, w celu zniszczenia pojedynczych, niedostrzegalnych komórek raka.

Chemioterapia – a zwłaszcza cisplatyna – jest istotna w leczeniu raka szyjki macicy jako tzw. radiochemioterapia. Stosuje się ją w małych dawkach jako dodatek do radioterapii. Wzmaga ona działanie promieniowania jonizującego na guz i poprawia wyniki leczenia w porównaniu z samą radioterapią. Samodzielna chemioterapia ma jednak ograniczone znaczenie w leczeniu raka szyjki macicy, ponieważ jest to nowotwór umiarkowanie wrażliwy na tę metodę. Stosuje się ją wyłącznie w przypadku choroby nieuleczalnej, gdy nie można zastosować innych metod.

Więcej: http://wco.pl/dla-pacjenta/nowotwory/rak-szyjki-macicy/