Dołącz do nas na Facebook

Północna Wielkopolska bez białej plamy w dostępie do leczenia onkologicznego – jesteśmy bliżej pacjentów

Nowy Ośrodek Radioterapii w Pile przyjmie pacjentów już w drugiej połowie roku. Wielkopolskie Centrum Onkologii usuwa białe plamy z mapy dostępu do leczenia radioterapią. Pacjenci z północnego regionu Wielkopolski będą mieli bliżej do Ośrodka Radioterapii.

Zapraszamy do zapoznania się w komunikatem prasowym:

Wielkopolskie Sympozjum Onkologiczne na temat „W poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju”. Tegoroczne spotkanie w gronie lekarzy, ekspertów, przedstawicieli samorządu oraz pacjentów pozwoliło na podkreślenie wagi tworzenia placówek onkologicznych związanych z dużymi centrami onkologicznymi. Jesteśmy po to, aby leczyć naszych pacjentów i ułatwiać im dostępność do leczenia w naszym województwie. Znosimy bariery związane z czasem dojazdu i odległością do ośrodków od ich miejsca zamieszkania. Piła, po Kaliszu, jest naszym drugim ośrodkiem regionalnym, który likwiduje białe plamy w leczeniu onkologicznym, w tym radioterapii.”- zaznaczył prof. Julian Malicki, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Wielkopolskie Sympozjum Onkologiczne to cykliczne spotkania edukacyjne, organizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO). Przedstawiciele grup ekspertów, pacjentów oraz samorządu biorą udział w szerokiej dyskusji poświęconej nowotworom o różnych lokalizacjach narządowych. Wydarzenie szczególnie istotne z uwagi na miejsce w jakim się odbywa – Ośrodek Radioterapii w Pile, filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii. To nowa placówka na mapie Polski, która już wkrótce w drugiej połowie br. będzie leczyła przy pomocy radioterapii dziennie 80 pacjentów.
Ośrodek Radioterapii w Pile jest drugą, po Kaliszu, filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dokładamy wszelkich starań, by Filia w Pile była placówką o najwyższych standardach, zapewniającą nowoczesne leczenie onkologiczne. Zmagający się z chorobami nowotworowymi pacjenci nie mogą pokonywać dużych dystansów, by dostać się na leczenie, stąd ogromna potrzeba rozwoju satelitarnych ośrodków. Bliskość kompleksowego ośrodka to nie tylko krótszy czas podróży, ale i wyeliminowanie wszelkiego typu niedogodności utrudniających swobodny dostęp do leczenia – mówi prof. Julian Malicki, dyrektor WCO.

Placówka jest w stanie leczyć metodami radioterapii 80 pacjentów dziennie, oferuje również dostęp do hostelu, który zapewni nieodpłatny pobyt podczas leczenia dla 20 pacjentów. Realizacja tego rodzaju projektów ma na celu wspieranie pacjentów, którzy muszą przejść i tak nie łatwą drogę w walce z rakiem. Powstały Ośrodek Radioterapii jest idealnym przykładem na to, że synergia wielu podmiotów z różnych obszarów może przynieść wiele korzyści dla lokalnej społeczności. Rola samorządu województwa jest istotna w kształtowaniu regionalnej polityki zdrowotnej i zabezpieczaniu potrzeb mieszkańców. Wsłuchując się w postulaty ekspertów oraz pacjentów, czynnie włączamy się w rozwój naszego regionu. Ośrodek Radioterapii wybudowany został na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera jako filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, stanowiąc realizację porozumienia o współpracy pomiędzy WCO, Województwem Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica oraz Gminą Piła. Obiekt spełnia wymagania ośrodka radioterapii II stopnia referencyjnego, zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Cieszymy się, że możemy być blisko naszych pacjentów i wspierać ich w drodze po zdrowie. Dlatego Samorząd Województwa uchwalił kilka lat temu program poprawy dostępności do radioterapii i sfinansował budowę dwóch filii – zaznaczyła Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Budowę i organizację filii w Pile wspiera również Miasto Piła, które przekazało środki finansowe na nadzór i roboty budowlane oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Powiat Pilski, który przekazał działkę pod budowę.

Uczestnicy Wielkopolskiego Sympozjum Onkologicznego podkreślili, że obserwowany w ostatnich latach stały wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce wymagają intensywnych działań edukacyjnych wśród mieszkańców i podkreślania roli badań profilaktycznych. Wyniki leczenia oraz przeżycia naszych chorych są coraz lepsze, ale wciąż dalekie od oczekiwań. Zjawisko to związane jest ze zbyt późnym zgłaszaniem się chorych w zaawansowanym stadium choroby do leczenia onkologicznego. Postanowiliśmy poprawić tę sytuację wdrażając cykliczne spotkania naukowe poświęcone nowotworom o różnych lokalizacjach narządowych. Będziemy się starać przybliżać zagadnienia związane z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem ekspertom z różnych dziedzin medycyny, szczególnie lekarzom rodzinnym. Promując naszą edukacyjną pozycję będziemy cyklicznie organizować sympozja w kolejnych miastach województwa Wielkopolskiego. W ubiegłych latach konferencja odbyła się w Kaliszu, Lesznie, Koninie, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, a w tym roku w Pile” – podkreślił prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Znaczenie przekazywanej wiedzy podczas sympozjum podkreślają także przedstawiciele środowiska pacjentów, którzy spotkali się podczas dedykowanej pacjentom sesji. Wielkopolskie Sympozja Onkologiczne to dla nas doskonała okazja do otrzymania wiedzy od wybitych ekspertów i praktyków w zakresie leczenia onkologicznego. Od wielu lat z inicjatywy WCO spotykamy się z ekspertami oraz lekarzami w celu omówienia sytuacji i potrzeb pacjentów onkologicznych. Pacjenci stanowią dla WCO równoprawnego partnera rozmów oraz aktywnych uczestników procesu podejmowanych decyzji, mających na celu dążenie do zapewniania coraz to lepszej jakości opieki oraz leczenie zgodnie z najnowocześniejszymi światowymi standardami – podkreśla Barbara Ulatowska, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.