Dołącz do nas na Facebook

O nas

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Radioterapią powstało  w grudniu 2015 r. z inicjatywy grupy pacjentów, którzy podczas leczenia chorób nowotworowych  zostali poddani radioterapii.

Tej metodzie leczenia zawdzięczają powrót do normalnego życia, rodziny i aktywności  zawodowej. Swoje doświadczenia z leczenia radioterapią, stosowaną również w leczeniu skojarzonym z chirurgią i chemioterapią, chcą przekazać innym pacjentom.

Prowadzone przez Stowarzyszenie działania edukacyjne mają służyć zwiększeniu świadomości pacjentów oraz wpłynąć na rozwój radioterapii w Polsce. Bardzo często bowiem obawy pacjentów przed napromienianiem wynikają z niewystarczającej wiedzy o radioterapii.

Stowarzyszenie chce dostarczać im wszelkie niezbędne informacje, dzięki którym będą czuć się bezpieczniej w całym procesie leczenia.

Szczegółowe metody i zakres działań Stowarzyszenia określa jego Statut w Rozdziale II. Cele i  sposoby działania.