Dołącz do nas na Facebook

Konferencja „Innowacja w Medycynie”, 16 października 2018, Warszawa

Tematyką konferencji będzie omówienie potrzeb stałego kształtowania odpowiedniej dostępności dla pacjentów w Polsce do innowacyjnych i skutecznych metod leczenia, przy jednoczesnym odniesieniu do funkcjonujących przepisów oraz procedur polityki zdrowotnej.

Uczestnicy konferencji : eksperci i przedstawiciele organizacji pacjenckich,  skoncentrują się na dwóch dziedzinach leczenia – onkologii oraz kardiologii, które zostały wskazane przez rząd jako priorytety w ochronie zdrowia.

Celem konferencji jest sformułowanie odpowiedzi na pytania:

  • Czy regulacje prawne i otoczenie regulacyjne nadążają za innowacjami w medycynie?
  • Jak poprawić finansowanie i dostępność innowacyjnych technologii stosowanych w medycynie?
  • Jak polska nauka jest wykorzystywana w kontekście rozwoju innowacji w medycynie?
  • Jakie zadania stoją przed organizacjami pacjenckimi w zakresie zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii w medycynie?

Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Radioterapią jest partnerem wydarzenia.
W imieniu Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią Prezes Barbara Ulatowska wygłosi wystąpienia pt. Rozwój radioterapii – wyzwaniem dla onkologii.

Udział w konferencji po zarejestrowaniu u Pracodawców RP.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy plakat konferencji.