Dołącz do nas na Facebook

Co to jest radioterapia

RADIOTERAPIA

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów. Polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego w celu zniszczenia komórek nowotworowych. Pod wpływem promieniowania dochodzi do szeregu uszkodzeń (głównie w jądrze komórkowym), które powodują stopniowe obumieranie komórek, a tym samym dochodzi do niszczenia guza. Śmierć komórek zachodzi powoli, stąd leczenie promieniami jest rozłożone w stosunkowo długim czasie (zwykle od 5 do 7 tygodni w zależności od nowotworu i jego lokalizacji), a pełne efekty widoczne są dopiero po kilku tygodniach od zakończenia leczenia.

Obecnie w radioterapii wykorzystuje się promieniowanie jonizujące wytworzone sztucznie na aparatach zwanych przyspieszaczami liniowymi (Clinac, TomoTherapy). Aparaty te umieszczone są w specjalnych pomieszczeniach zwanych bunkrami. To tutaj odbywa się napromienianie pacjentów. Leczenie prowadzone jest z bardzo dużą precyzją, tak by sąsiadujące z nowotworem, zdrowe narządy i tkanki otrzymały możliwie jak najmniejszą dawkę promieniowania. Stąd zaplanowanie leczenia wymaga wielu badań dodatkowych i zajmuje zwykle kilka dni.

Ulotka Promieniowanie jonizujące w medycynie – Centrum Ochrony Radiologicznej

promieniowanie_jonizujace_w_medycynie

http://wco.pl/wp-content/uploads/2015/08/promieniowanie_jonizujace_w_medycynie.pdf

Materiały wideo:

Źródło: www.wco.com.pl